Oficjalna Strona Parafii Rzymskokatolickiej

 pw. N.M.P. Królowej Korony Polskiej

w Nowej Wsi.
<---  Kościół parafialny w Nowej Wsi.                           Kościół filialny w Koźmińcu  --->


  Strona domowa
  Kontakt
  Kancelaria paraf.
  Program duszp.
  Porządek Mszy św.
  Ogł. duszpasterskie
  Aktualności
  Kronika parafialna
  Gazetka paraf.
  Rada parafialna
  Grupy duszp.
  Wypominki roczne
  Galeria
  Uśmiech proboszcza
  Kościół online
  Biblioteka
  Warto odwiedzić
  Reg. cmentarza

Wypominki roczne:

Nowa Wieś – sobota

++ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę, Zygmunta, dziadków: Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra, ++ z r., o. Edwarda Macieja, ks. Wiktora Kokota, ks. Mieczysława Posmyka, ks. Andrzeja Euchausta, ks. Wojciecha Pawelczaka, ks. Stanisława Dyrkacza, ks. Czesława Majorka; Józefa, Tadeusza Kaczmarków; Stanisława Plutę; Czesławę, Stanisława Konowalczyków, Magdalenę, Czesława Talarczyków; Halinę, Marię, Pelagię, Józefa, Zygmunta, Józefa Reszel, Jadwigę, Jana Bielarz, Teresę Nawrot i ++ z r.; Władysławę, Jana, Marię Kolendów, Stanisławę, Tadeusza Kaczmarek, Danutę, Jerzego Kęsych, ++ z r., ++ księży z naszej parafii; Ryszarda, Jana, Franciszkę Bączyków, Franciszkę, Władysława Duczmalów; Katarzynę, Piotra Wałęsów, Anielę, Ignacego Nabzdyków; Annę, Czesława Biernackich, Teresę, Bronisława, Irenę, Mieczysława Kostków; Dominika, Jana, Helenę, Jana Siudych, Władysławę, Leona Kujków; Kazimierę, Władysława, Marię, Teodora Stawskich, Józefa, Tadeusza Kaczmarków; Katarzynę, Antoniego Zdunek, Helenę, Józefa, Tadeusza Sójka; Ryszarda, Emilię, Jana Maślaczyk, Teresę, Jana, Zofię, Jana Molskich; Jadwigę, Zygmunta, Jana Bukowskich, Krzysia Szkudłapskiego, ++ z r. Bukowskich i Góraków; Kazimierę, Władysława Stawskich; Helenę, Jana Rybka, Annę, Teodora Kęsych; Franciszkę, Władysława Duczmal, Ryszarda Bączyka, Henryka Juskowiaka, Stanisława Szczepaniaka, Jana, Agnieszkę Ulatowskich, Władysława, Marię Baranów, ++ z r. Duczmali, Wojtkowiaków, Bałów, Skibów; Rafała, Jadwigę, Marka, Krzysia Szkudłapskich, Jadwigę, Stanisława Stasików; Czesławę, Henryka Talarczyk; Mariana, Krzysztofa Talarczyk; Teresę, Kazimierza, Franciszkę, Jana Czubaków, Mariannę, Ignacego, Zygmunta, Elżbietę, Stańczaków; Remigiusza Błaszczyka, Jacka Wojciechowskiego; Wiktorię, Franciszka Kozupów, Marię, Stanisława Kałmuckich i ++ z r.; Janinę Walczak;

Nowa Wieś – niedziela g. 8,oo

++ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę, Zygmunta, dziadków: Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra, ++ z r., o. Edwarda Macieja, ks. Wiktora Kokota, ks. Mieczysława Posmyka, ks. Andrzeja Euchausta, ks. Wojciecha Pawelczaka, ks. Stanisława Dyrkacza, ks. Czesława Majorka; Jana, Annę, Ludwika, Marię Orpel, Stanisława, Wiktorię Cierniak, Bolesławę Kuczkowską; Władysławę, Władysława, Annę, Kazimierza Marszałków; Józefę, Józefa Marciniak, ++ z r. Marszałków, Maćkowiaków, Marciniaków; Jana, Jana Kaczmarka, Jadwigę, Józefa Mizgalskich, Annę Marcinek, Mariannę, Ludwika, Ludwika Dudów, Marię, Czesława Świtałów; Marię, Walentego Wikary, Genowefę Szpruta, Mariannę, Piotra, Czesława, Mieczysława, Władysławę, Weronikę, Piotra Marcisz, Kazimierę, Antoniego Szczotka, Marię, Seweryna Krawiec, ++ z r. Parysek, Stanisławę, Jana Andrzejczak; Helenę, Agnieszkę, Piotra Smaków, Leokadię, Bolesława, Henryka Orplów, Galinę Stetsyk; Ignacego, Janusza Świderskich, Magdalenę, Jana Rybka, Jana Stryjaka, Stanisława Wałęsę, Czesławę, Wacława, Jana, Annę Nagler, Jadwigę Litwin, Katarzynę Maćków, Katarzynę, Romana, Mariana, Kazimierę, Sylwestra, Dariusza, Cecylię, Ignacego Garbarczyk, Wojciecha, Stanisławę, Józefa Stefana Dudów, Marię, Stanisława Olejniczak, Władysławę, Leona, Irenę Wawrzeckich; Władysławę, Jana, Marię, Magdalenę, Antoniego Kolendów, Jana Lisa; Marię Walczak, Genowefę, Zenona Zielińskich; Katarzynę, Józefa, Stanisława Kęsych, Rafała Kubiaka, Marię, Wojciecha Wachowiak, Irenę, Leona Marchwiak, Władysławę, Leona Młynarczyk; Wacława, Antoninę, Józefa Zmyślonych; Zenona, Ryszarda, Pelagię, Czesława Warkockich, Jadwigę, Antoniego Jędrzejaków, Konstancję, Ludwika Szymczaków; Romanę, Helenę, Krzesława, Eugeniusza, Tadeusza, Wojciecha Kałmuckich, Czesławę, Czesława, Sabinę, Ryszarda Gościniaków, ++ z r. Gościniaków, Golów, Piecyków, Kałmuckich, ks. Stefana Kałmuckiego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Helenę, Mariannę, Władysława Szymczak, Marię, Antoniego Chałupniczak, Damiana Andrzejewskiego, Annę Głód; Katarzynę, Ludwika Kaczmarków, Franciszka, Katarzynę Zychów, Seweryna Łąkowskiego, Helenę Jaśniak, Mieczysława Solibiedę, ++ z r. Tomaszewskich; ++ z r. Grobelnych, Marków, Michalskich, Sochów; Elżbietę, Władysława, Stanisława, Sylwestra, Teresę Kowalskich, Jadwigę, Janinę Najderek, Marię, Piotra Pilarczyków, Helenę, Władysława Rojewskich; Stefana Bukowskiego, Halinę Reszel, Agnieszkę, Jana Bugzelów, Kazimierza Soczewę, Marię, Stanisława Musielińskich i ++ z r.; Stanisława Marszałka, Marię, Jana Wichłacz i ++ z r.; Janinę, Kazimierza, Stefana, Marię Michalak, Czesława, Marię Bzik, Bronisława, Pelagię, Edwarda Włodarczyk, Helenę, Rudolfa Waszkowiak; Jerzego Witka, Katarzynę, Józefa Kęsy, Irenę, Leona Marchwiak, Marię, Wojciecha Wachowiak, Rafała Kubiaka; Franciszkę, Władysława Duczmal, Józefę, Wojtkowiak, Krystynę Bestry i ++ z r.; Annę, Grzegorza, Adriana, Stanisławę, Franciszka Poterków; Kazimierę, Stanisława Włosików, Marię, Kazimierza Maćków, s. zak. Genowefę Czajka; Zygmunta Konrady, Marię, Waldemara Jagła, Julię, Franciszka Kuczkowskich, Mariannę, Wojciecha Jagłów, Katarzynę, Piotra, Helenę Konrady, Różę, Mariana, Franciszka Teodorczyk, Anielę, Franciszka Szychowiak, Jadwigę Hoffman; Cecylię, Jana, Marka Banaszaków, Narcyza Filipiaka, Janinę, Edmunda Kmiecików, Stanisława Krawczyka, Monikę Urną; Piotra, Mariannę, Czesława Marcisz i ++ z r.; Władysławę, Walentego, Tadeusza Półrolniczak, Marię, Ignacego Szymczak, Franciszkę, Walentego Błażejczyk; Marię, Stanisława, Zygmunta Jankowskich, Reginę, Ignacego Banaszaków, Jadwigę, Jana, Józefa, ks. Piotra Namysł, Marię, Elżbietę Tomaszewskie; Antoniego, Helenę Wosiek, ++ z r. Biernatów, Katarzynę Garbarczyk, Jana Klażyńskiego, Helenę, Mariana Kałążnych, Jana Kaczmarka, Danutę Hałajdziak, Jana Chruszczyka, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Mariannę, Walentego, Helenę, Piotra Bałów, Mariana Skibę, Czesławę, Władysława Grad; Eugeniusza Gościniaka, Jarosława Tyczyńskiego, Marię, Andrzeja, Andrzeja Talarczyk, Stanisława Borowczyka, ++ z r. Gościniaków, Malińskich, Tyczyńskich, Borowczyków; Jana, Stefanię, Józefa Malinowskich, Jana, Agnieszkę, Katarzynę, Wojciecha, Marię, Stanisława Urbaniaków, Grażynę, Józefa, Katarzynę, Pawła Piekarskich, Stefanię Mikołajczyk; Teresę, Bronisława Krzyżaniak, Pelagię, Franciszka Głód, Mariannę Serek, Franciszkę Szczepaniak, ++ z r. Lityńskich; Sylwestra, Andrzeja Gęstwa, Bożenę, Mariana Figler, Teresę, Edmunda Wróbel; Katarzynę Maćków, Jana Konrady; Ignacego, Cecylię, Ignacego, Franciszka Pabichów, Kazimierę, Czesława, Marię Kempińskich, Edmunda, Halinę Szczepaniaków, Walentego Kmiecika, ++ z r. Pabichów, Kempińskich, Szczepaniaków, Kmiecików; Marię, Andrzeja, Andrzeja, Alinę, Bronisława, Władysława, Annę Talarczyków, Pelagię Kozak, ks. Zenona Girjata; Franciszka, Annę, Józefa, Franciszka, Zofię Panków, Czesława, Joannę Piotrowskich, Andrzeja, Marię Kaczmarków; Damiana Andrzejewskiego, Annę Głód, Agnieszkę, Jana Drukarczyk, Helenę Szymczak i ++ z r.; Teresę, Ryszarda Gościniak, Weronikę, Stanisława Wikarych, Romanę Kałmucką, Czesławę, Czesława Gościniak, Mariusza Jankowskiego; Zofię, Józefa Ogórek, ++ z r. Frąckowiaków i Ogórków; Barbarę, Mariannę, Józefa, Jana, Halinę Masłowskich, Stefanię, Jana Klinik; Marię, Mariannę, Bernarda Pawlik, Agnieszkę, Franciszka Orpel; Katarzynę, Franciszka, Czesława, Stanisława, Marię Talarczyków, Stanisława, Andrzeja, Józefę, Marię, Zajączek, Jana, Józefę, Franciszka Kowalewicz, ++ z r. Zajączków, Kowalewiczów, Bartczaków, Mieczysława, Mirosława Reszel, Jana, Rozalię Orpel, Franciszka, Martę, Teresę, Annę Roszek, ++ z r. Orpelów, Roszaków, Janinę, Kazimierza Bujakiewicz, Józefa Kapałę, Władysławę, Stanisława Marcisz; Marię, Stanisława, Henryka Kocików, Agnieszkę, Józefa, Antoniego, Stanisława Kaczmarków, Kazimierę Roszek, Helenę Wichłacz, Eryka Lange; Marię, Teodora, Kazimierę, Władysława Stawskich; Mariusza, Henryka, Józefę, Czesława, Edmunda, Andrzeja i ++ z r. Jankowskich, Teodora, Katarzynę, Kazimierę i ++ z r. Budnik, Marka Cwajkowskiego; Marię Semeniuk, Józefę, Alojzego Buła, Helenę Klamecką; Józefę, Ignacego, Alfonsa Cerekwickich, Franciszkę, Jana Gabryelczyk; Ewę, Franciszka Lis, Wiktorię, Stanisława, Leona, Kazimierę, Jana, Bożenę, Droszcz, Mariannę, Jana, Mieczysława, Anetę Michalaków, Teresę, Floriana Droszcz, Marię, Stanisława Grad; Janinę Walczak;

Koźminiec - niedziela 9,30

++ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę, Zygmunta, dziadków: Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra, ++ z r., o. Edwarda Macieja, ks. Wiktora Kokota, ks. Mieczysława Posmyka, ks. Andrzeja Euchausta, ks. Wojciecha Pawelczaka, ks. Stanisława Dyrkacza, ks. Czesława Majorka; Stanisławę, Mariana, Agnieszkę, Józefa Rataj, Helenę, Stanisława Klauza, Michała, Szymona, Jana Osuch; Annę, Stefana Cichych, Marię, Władysława, Jana Keller, Józefa Franka, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka, Agnieszkę, Jana, Stanisława, Franciszka, Stanisławę, Józefa Matuszkiewicz, Marię, Stanisława Wittek, Franciszka Kuropka, Teresę Felisiak; Eugeniusza Cierniewskiego, Tomasza Jędrzejaka, Mariusza Busz; Janinę, Władysława, Jana Koperniaków, Małgorzatę Krzyrzaniak, Elżbietę Łuczak, ++ z r. Koperniaków i Gębali; Czesławę, Antoniego, Franciszkę, Jana Krawczyków, Marię, Franciszka Kubów, Mieczysława, Franciszkę, Teodozję, Piotra Milewskich, Marię, Tomasza Raczkowskich; Janinę, Czesława, Marka Kokot, Marię, Józefa Nowackich; Irenę Marciniak, Helenę, Władysława, Zygmunta, Józefa, Eugeniusza, Czesława Frąszczak, Piotra Buczkowskiego, ks. Ludwika Mikołajczyka; ++ z r. Wawrzynowiczów i Mikołajczaków; Helenę, Ignacego Kaźmierczak, Piotra Buczkowskiego, Stanisława, Mirosława, Zenona Mrzywka, Jerzego Janiak, Mariana Zydorek, Jacka Świdowicza, Jana Bruzi; Franciszka, Mariannę, Elżbietę Klimek, Piotra, Józefę Zemskich, Ewę, Franciszka, Mariana, Stefanię Lisów; Eleonorę, Józefa, Stanisława, Magdalenę, Jakuba, Czesławę, Jankowskich, Mariannę, Stefana, Agnieszkę, Franciszka, Kazimierza Kajów; Jacka Lisa, Bolesławę, Mariana, Stanisławę, Stefana Kawała, Pelagię, Franciszka Marciniak; Wandę, Czesława Kozal, Stanisławę, Władysława Gęstwa, Eugeniusza Dymowskiego; Felicję, Ignacego Bugajnych, Jana Kellera, Pawła Goździelę; Czesława Orpel, Czesława Włodarczyka; Stefana Marciniaka, Teresę, Jana Pulikowskich, Petronelę Walendowską; Marię, Marka Janyszek, Emilię Osuch; Bolesławę, Jana, Zygmunta Urbaniak; Bolesławę, Kazimierza Kujek, Kazimierę, Jana Droszcz; Marię, Edwarda, Jerzego Kaczmarek; Mieczysława, Piotra, Franciszkę, Teodozję Milewskich, Marię, Tomasza Raczkowskich, Ludwika, Jarosława, Czesława, Katarzynę Juskowiaków, Cecylię, Józefa Stefaniaków; Marię, Feliksa Pulikowskich; Marię, Andrzeja Kaczmarek, Joannę, Jana Jakubek; Henryka Gościniaka; Jacka, Mariannę, Stanisława Kubiaków, Mariana, Katarzynę, Józefa Kaczmarkiewiczów; Ignacego, Mariannę, Kazimierza, Helenę, Edmunda Dylewskich, Mariana, Różę, Franciszka Teodorczyk, Urszule Kościelną, Mariana, Józefę Kubiak, Jana Dłurzaka, chrzestną Nieznaną, Mariana, Helenę Ceglarz; Marię, Stanisława Krawczyk, Irenę Wolicką, Teresę Kozal; Jadwigę, Stanisławę, Ignacego, Ignacego Kmiecików, Stanisławę, Stanisława Kowalskich; Ryszarda Cichego, Helenę, Franciszka, Józefa Wolniewicz; Marcina, Wandę, Franciszka, Jacka Młynarczyków, Walentego Kmiecika, Ewę Wosiek, Damiana Duczmala, Grażynę Jurkowską; Antoninę, Józefa, Jana Kmiecik, Teresę, Romana Grzesiak; Bronisławę, Stefana, Wacława Marszałek, Edmunda Biadaszkiewicza, Walentego Kmiecika; Jana, Krystynę Bielarz; Marię, Stanisława, Salomeę, Pawła Grad, Annę, Stanisława, Ludwika Bączyków, Helenę, Edmunda Pocztów; Bolesławę, Jana, Zygmunta, Mikołaja, Mariana Urbaniaków, Kazimierza Szymczaka, Henryka Gościniaka; Stanisława, Katarzynę Szlachta, Jana, Helenę Karmelskich, Krystynę, Mariana Matuszczak; Czesława, Ryszarda, Damiana Gryszka, Irenę, Ludwika Dudów, Zenona Musielińskiego; Franciszka, Zofię, Józefa Panek, Teresę, Stanisława, Tadeusza Winieckich, Marię, Adama Jackowiak; Wojciecha, Marię Tatara, Helenę, Ignacego, Marcina, Barbarę, Barbarę, Zygmunta, Ryszarda, Adriana Borowczyk, Stanisława Kryś, Marzenę Osuch, Mariannę, Janinę, Bronisława, Mieczysława Maćkowiak; Mieczysława Kaczmarka, Agnieszkę Matysiak, Teresę, Wacława, Genowefę, Zdzisława Perek; Helenę, Jana Szulc; Mariana, Czesława, Marię Bzik, Michała, Weronikę, Marię, Michalskich, Jana Marzec; Zofię, Józefa Woźniak; Elżbietę, Władysława, Zygmunta Marcinków, ++ z r. Rybków, Marcinków, Sylwestra, Sylwestra Mikołajczaków; Stanisława, Wiktorię, Jana, Kazimierę, Leona Bożenę Droszcz, Ewę, Franciszka Lis i ++ z r.; Jacka Antczaka; Edmunda Golińskiego, Irenę, Ludwika Duda; Marię, Stanisława Grad, Teresę, Henryka Ochla, ++ z r. Ochlów i Gradów; Mariannę, Romana Tuźnik, Helenę, Bronisława Wróbel, Antoniego Stelmach; Halinę, Mariana, Wandę, Kazimierza Marciniaków, Jerzego Gorgonia, Ewę Zimną, Władysławę, Ignacego Kubiak; Mariana, Helenę, Andrzeja Śpitalniaków, Wojciecha Liszkę, Marię, Władysława, Jana Keller,

Nowa Wieś – g. 11,oo

++ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę, Zygmunta, dziadków: Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra, ++ z r., o. Edwarda Macieja, ks. Wiktora Kokota, ks. Mieczysława Posmyka, ks. Andrzeja Euchausta, ks. Wojciecha Pawelczaka, ks. Stanisława Dyrkacza, ks. Czesława Majorka; Stefana Bukowskiego, Halinę Reszel; Zdzisława, Leokadię, Kazimierza Kokot, Stefanie, Bolesława Rybka, Władysławę, Stefana Stefaniak; Stanisławę, Józefa, Paulinę Duczmal, ++ z r. Duczmali, Kaczmarków, Rybackich, Kasprzaków, Marszałków, Pabichów, Boruckich, Chwaliszewskich, Włodka Józkowiaka; Mariannę, Józefa Gęstwa, Bronisławę, Antoniego Owieśnych; Teresę, Helenę, Piotra Szczotka, Leona, Stanisławę, Piotra Patalas; Jana, Stanisławę, Gertrudę, Franciszka, Andrzeja Lis, ++ z r. Kaczmarków i Mocków; Henryka Gęstwę, Zofię, Czesława, Władysława Glinkowskich; Weronikę, Stanisława Wikary, ks. Józefa Sowińskiego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka, Teresę, Ryszarda Gościniak, ++ z r. Kolendów; Irenę, Stanisława Duda, Annę, Władysława Szyszka, Jadwigę Glinkowską, Stanisławę, Henryka Dyndas, Zbigniewa Wujca, Piotra Sikorę; Walentego, Stanisławę, Jana Głodów, Ludwika, Juliannę Skórzybót, Beatę Wiertlewską; Stanisławę, Jana Andrzejczaków, Jerzego Kraszkiewicza, Jana, Romana Sowińskich, Marię, Walentego Wikary; Stanisławę, Stefana, Władysławę Wojtkowiak, Danutę Ostrach, Joannę, Sławomira, Mariana Kraszkiewicz, Ewę Jackowiak; Marię, Marię, Franciszka Maciejewskich, Franciszkę, Stanisława Sowińskich, Helenę, Stefana Iberhan; Kazimierza, Annę, Antoniego, Edwarda, Stanisława Wojtkowiak, Antoninę, Czesława, Stanisława Bałów, Tadeusza Krzyżosiaka; Józefa, Agnieszkę, Józefa, Stanisława, Katarzynę Kęsy, Jana, Marię, Helenę, Piotra Wichłacz, Cecylię, Marka, Zdzisława Orpel, Jadwigę, Franciszka Płachta, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Zofię, Józefa, Franciszka, Annę, Franciszka Panków, Władysławę, Władysława, Annę, Kazimierza Marszałków; Zofię, Czesławę, Jana, Tadeusza, Jana Talarczyk, Józefa Borowczyka, Alinę Bartkowiak; Krzysia, Rafała, Jadwigę, Marka Szkudłapskich, Jana, Jadwigę, Zygmunta Bukowskich, Teresę Włodarczyk; Annę, Władysława, Zygmunta Berlak, Genowefę, Bronisława, Jarosława Oleśków; Franciszka, Marię, Franciszka, Stanisława, Janka Wałęsów, Katarzynę, Franciszka Zychów, Kazimierza Zajączka, Stanisława Krawczyka, Kazimierę, Jana Szyszków; Irenę, Stanisława Duda, Marię, Edwarda Tomczak, Mariannę, Władysława Wałęsa; Edmunda, Helenę, Wincentego, Jadwigę Biernackich, Czesława, Mariannę Twardowskich; Jana, Marię Musielińskich, Marię, Józefa Plutów, Edmunda Panka; Jadwigę, Janinę Kubiak, Janinę, Kazimierza Burczyków; Marię, Mariana Krawczyków, Stanisława, Piotra Perzów, Stanisława Młynarza, ++ z r. Krawczyków, Sekulów, Perzów; Stanisława, Marię, Jana, Franciszka Wałęsa, Katarzynę, Romana Garbarczyk, Bronisława Biernata, Roberta Bączyka, Stanisława Krawczyka, Kazimierę, Jana Szyszka, Mariannę, Walentego, Leokadię Orpel, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Agnieszkę, Antoniego, Walentego, Franciszka, Marię Lisiaków, Agnieszkę, Mikołaja, Czesława Błaszczyków, Mariannę Duda, Sylwestra Stańka, Józefa Zmyślonego; Stanisława Zajączka, Katarzynę, Franciszka, Czesława, Stanisława, Marię Talarczyków, Janinę, Kazimierza Bujakiewicz, Jana, Rozalię Orpel; Mariusza, Jana, Elżbietę Chałupniczak, Stefanię, Jana, Tadeusza Roszek, Marię, Jana, Mirosława Wolniak; Józefa, Zenona, Helenę, Elżbietę, Kazimierę Szwałek, Marię, Marka, Bogdana Maleszka, Agnieszkę Suchodolską, Jana, Jadwigę Namysł; Stanisława, Magdalenę, Ludwika, Stefana Krawczyków, Jana, Janinę, Janka, Ryszarda, Marię Wójcików, Stanisława, Franciszka, Franciszka, Marię Wałęsów, Jana Teresę Michalaków, Andrzeja Wosińskiego, Stefanię, Adama Dudek, Reginę, Zygmunta, Grzegorza, Tadeusza Knulów, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Ignacego, Mariannę, Edmunda, Kazimierza, Helenę, Marka, Helenę Dylewskich, Kazimierza, Ignacego, Magdalenę, Leona, Teresę, Czesława, Marię Kasałków, Józefa Bajodka, Urszulę Kościelną, Stanisława Dylewskiego; Annę, Jana, Stanisława Szczepaniaków, Marię, Stanisława Talarczyków, Sławomira Sztudera, Kingę Wojciechowską; Sewerynę, Mariana Rataj, Krystynę Bestrą; Stanisławę, Wacława Kolendów, ++ z r. Kolendów, Kmiecików, Katarzynę, Stanisława, Stanisławę, Jana, Parysek, Zenona Kozłowskiego; Mateusza Krysia; Jana, Annę, Stanisława, Katarzynę Szczepaniaków, Mariannę, Mieczysława Rybka, Sławomira Sztudera, Stanisława, Marię, Talarczyk, Kingę Wojciechowską, Kazimierza Kasałka; Weronikę, Stanisława Głodów, Annę, Teodora Kęsych, Katarzynę, Franciszka Wasiewicz; Stanisławę, Jana Widerów, Władysławę Wolną; Janinę, Edmunda Piorunek, Wincentego Szyszka, Jadwigę, Stanisławę, Stanisława Szyszka, Natalię, Franciszka Lisiak; Stanisława Kulińskiego, Marię, Jana Pabichów, Joannę Kasprzyk, Edmunda, Jerzego Banaszaków; Stanisławę, Józefa, Józefa, Magdalenę, Władysławę Orpel; Halinę, Mieczysława Włodarczyk, Marię Adamkiewicz; Pelagię, Franciszka Głodów, Mariannę, Jana, Wandę Kanickich i ++ z r.; Mariannę, Stanisława, Franciszkę, Franciszka, Zofię, Henryka, Damiana Kocików, Józefę, Piotra Wachowiaków, Władysławę Wolną; Marię, Annę, Teodora Kęsy; Franciszka, Katarzynę Kaczmarków, Franciszka, Marię Roszak i ++ z r.; Benedykta, Stanisławę, Władysława, Bronisławę Gabryelczyk, Małgorzatę Andrzejczak, Pawła, Janinę Byrdek, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Mariannę, Mieczysława Rybków, Antoninę, Czesława Bałów, Kazimierza Wojtkowiaka, Zdzisława Kokota; Stanisława, Annę, Jana Szczepaniaków, Sławomira Sztudera, Mariannę, Wawrzyńca Wojtkowiaków, Franciszka Chałupniczaka i ++ z r.; Franciszkę, Franciszka, Zygmunta Wolniaków, Wandę, Henryka, Zygmunta, Tadeusza Mikołajczaków; Leona, Marię, Leona Woźniaków, Marię, Michała, Mariannę, Janusza, Kazimierza Jankowskich, Bronisława, Rozalię, Franciszka Kubiaków; Helenę, Jana Nowaków, ++ z r. Nowaków i Szyszków; Helenę, Władysława Waleńskich, Annę, Jana, Władysławę Orpel; Kazimierę, Antoniego Teodorczyk, Różę Wyzuj, Kazimierza Kasałkę i ++ z r. Teodorczyków; Zygmunta Wojciechowskiego, ++ z r. Orpelów i Wojciechowskich; Franciszka Chałupniczaka, Stanisława, Wojciecha Szymczak, Kazimierę, Franciszka Maciejewskich; Franciszka, Agnieszkę, Wacława, Zbigniewa, Henryka Jakubków, Andrzeja, Monikę Drygas, Bronisławę Organista; Rafała, Krzysia, Jadwigę, Marka Szkudłapskich, Jadwigę, Stanisława Stasików, Katarzynę, Edmunda Staniewskich, Annę, Feliksa Maćkowiak; s. zak. Marię Luksa, Annę Marcinek; Walentego Kmiecika, Marcinka Młynarczyka, ++ z r. Kmiecików i Pabichów; Józefa, Marię, Ignacego, Wojciecha Opiła, Franciszka, Piotra, Agnieszkę, Łukasza Zawieja, Stanisławę, Stanisława Pinkowskich; Jarosława Tyczyńskiego, Marię, Andrzeja, Andrzeja Talarczyków, Henryka Barańczaka, ++ z r. Tyczyńskich, Malińskich, Barańczaków; Stanisławę, Henryka Czajków, ++ z r. Cerekwickich i Orplów; Janinę Walczak;

.

Liczniki internetowe