Oficjalna Strona Parafii Rzymskokatolickiej

 pw. N.M.P. Królowej Korony Polskiej

w Nowej Wsi.
<---  Kościół parafialny w Nowej Wsi.                           Kościół filialny w Koźmińcu  --->


  Strona domowa
  Kontakt
  Kancelaria paraf.
  Program duszp.
  Porządek Mszy św.
  Ogł. duszpasterskie
  Aktualności
  Kronika parafialna
  Gazetka paraf.
  Rada parafialna
  Grupy duszp.
  Wypominki roczne
  Galeria
  Uśmiech proboszcza
  Kościół online
  Biblioteka
  Warto odwiedzić

Wypominki roczne:

Nowa Wieś – sobota

+ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, Ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzące z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę i Zygmunta, dziadków Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra i ++ z r., ks. Wojciecha Pawelczaka, ks. Mieczysława Posmyka, ks. Andrzeja Echausta, ks. Czesława Majorka; Wiktorię, Franciszka Kozupów, Marię, Stanisława Kałmuckich, ++ z r. Kozupów i Kałmuckich; Rafała, Jadwigę, Marka, Krzysia Szkudłapskich, Jadwigę, Stanisława Stasików; Katarzynę, Antoniego Zdunków; Helenę, Józefa, Tadeusza Sójków; Jana, Teresę, Zofię, Jana Molskich; Zenona, Józefa, Elżbietę, Kazimierę Szwałek, Elżbietę Tomaszewską, Agnieszkę Suchodolską, Jana, Jadwigę, Józefa Namysł; Kazimierza, Ignacego, Magdalenę Kasałka, Urszulę Kościelną, Ignacego, Mariannę, Kazimierza, Helenę, Edmunda Dylewskich, Mariana, Józefę Bałów, ++ z r. ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Jadwigę, Jadwigę, Zygmunta, Jana Bukowskich, Krzysia Szkudłapskiego, ++ z r. Góraków, Talarczyków, Klauzów, Konowalczyków; Czesławę, Henryka Talarczyków; Władysława, Franciszkę Duczmal, Ryszarda Bączyka, Henryka Juskowiaka, Stanisława Szczepaniaka, Władysława, Marię Baron; Agnieszkę, Jana Ulatowskich, ++ z r. Duczmali, Wojtkowiaków, Bałów, Mariana Skibę; Marię, Teodora, Kazimierę, Władysława Stawskich, Józefa Kaczmarka; Kazimierza, Jana, Franciszkę Czubaków, Mariannę, Ignacego, Zygmunta, Elżbietę Stańczaków, Remigiusza Błaszczyka, Jacka Wojciechowskiego; Ryszarda, Jana, Franciszkę Bączyków, Władysława, Franciszkę Duczmalów; Czesławę, Stanisława Konowalczyków, Magdalenę, Czesława Talarczyków; Marię Semeniuk, Józefę, Alojzego Buła, Helenę Klamecką; Agnieszkę, Franciszka Orpel, Kazię Drebot, Marię, Mariana, Bernarda Pawlik; dusze w czyśćcu cierpiące.

Nowa Wieś – niedziela g. 8,oo

+ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, Ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzące z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę i Zygmunta, dziadków Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra i ++ z r., ks. Wojciecha Pawelczaka, ks. Mieczysława Posmyka, ks. Andrzeja Echausta, ks. Czesława Majorka; Annę, Czesława, Mariana Biernackich, Teresę, Bronisława, Irenę, Mieczysława Kostków; ks. Ludwika Mikołajczyka i ++ z r.; Janinę, Kazimierza, Marię, Stefana Michalak, Czesława, Marię Bzik, Pelagię, Edwarda Włodarczyk, Helenę, Rudolfa Waszkowiak; Eleonorę, Jana Furmannów, Anielę, Sylwestra Rybków, Agnieszkę, Franciszka Marków i ++ z r.; Marię, Annę, Teodora Kęsych; Stefana, Jadwigę, Jana Bukowskich, Agnieszkę, Jana Bugzelów, Kazimierza, Marię, Bartłomieja Soczewów, Marię, Stanisława Musielińskich; Stanisława, Mariannę, Wojciecha Marciniaków, Jana, Czesławę, Helenę, Bogusława Roszczaków; Mariana, Krzysztofa Talarczyk; Marię, Stanisława, Zygmunta Jankowskich, Jadwigę, Jana, Józefa, ks. Piotra Namysłów, Elżbietę, Marię Tomaszewskie, Elżbietę Szwałek; Damiana Andrzejewskiego, Annę Głód, Agnieszkę, Jana Drukarczyk, Helenę Szymczak, Henryka Andrzejewskiego; Antoninę, Józefa, Wacława Zmyślonych; Elżbietę, Władysława, Zenona, Stanisława, Sylwestra Kowalskich, Jadwigę Najderek, Marię, Piotra Pilarczyków, Helenę, Władysława Rojewskich, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Jana, Jana Kaczmarka, Jadwigę, Józefa Mizgalskich, Mariannę, Ludwika, Ludwika Dudów, Marię, Czesława Świtałów; Kazimierę, Jana, Wiktorię, Stanisława, Bożenę, Leona Droszczów, Ewę, Franciszka Lisów; Cecylię, Ignacego, Franciszka Pabichów, Kazimierę, Czesława, Marię Kempińskich, Edmunda, Halinę Szczepaniaków, ++ z r. Pabichów, Kempińskich, Marszałków; Teresę, Bronisława i ++ z r. Krzyżaniak, Pelagię, Franciszka Głód, Marię Serek, Franciszkę Szczepaniak, ++ z r. Lityńskich; Andrzeja, Sylwestra Gęstów, Bożenę, Mariana Figlerów, Teresę Wróbel; Helenę, Antoniego Wosiek, Marię Michała Kyc, Bronisława, Władysława Biernat, Jana Kaczmarka, Wacława Kowalika, Helenę, Mariana Kałążnych, Jana Chruszczyka, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Marię, Teodora, Kazimierę, Władysława Stawskich; Mariannę, Walentego Bała, Mariana Skibę, Czesławę, Władysława Grad; Stanisława, Kazimierę Włosik, Kazimierza, Marię Maćków, s. zak. Genowefę Czajka, Władysławę, Jana, Marię Magdalenę, Antoniego Kolendów, Jana Lisa; Franciszka, Katarzynę Kaczmarków, Franciszka, Marię Roszak; Annę, Franciszka, Józefa, Zofię Panek, Czesława, Joannę Piotrowskich, Marię, Andrzeja Kaczmarków; Walentego, Władysławę, Tadeusza Półrolniczak, Marię, Ignacego Szymczak, Walentego, Franciszkę Błażejczyk; Iwonę, Czesława, Kazimierza Zmyślonych, Agnieszkę, Piotra Dudów i ++ z r.; Stanisława, Kazimierza, Annę Marszałków, Jana, Marię Wichłacz i ++ z r.; Piotra, Mariannę, Czesława Marcisz i ++ z r.; Katarzynę, Ludwika Kaczmarek, Katarzynę, Franciszka Zychów, Seweryna Łąkowskigo, Mieczysława Solibiedę, Mariana, Marię Tomaszewskich, Franciszka Wałęsę; Jadwigę, Józefa Kozłowskich, Jadwigę Najderek, Marię, Franciszka, Teresę, Jana, Annę, Ryszarda Hejdyszów; Katarzynę, Józefa, Stanisława Kęsych, Marię, Wojciecha Wachowiak, Irenę, Leona Marchwiak, Władysławę, Leona Młynarczyk, Rafała Kubiaka; Jana, Annę, Ludwika, Marię Orpel, Stanisława, Wiktorię Cierniak, Bolesławę Kuczkowską; Ryszarda Gościniaka, Romanę Kałmucką i ++ z r.; Marię, Walentego Wikary i ++ z r. Marciszów; Marię Walczak, Genowefę, Zenona Zielińskich; Jerzego Witka, Katarzynę, Józefa Kęsych, Irenę, Leona Marchwiak, Marię, Wojciecha Wachowiak, Rafała Kubiaka; Agnieszkę, Franciszka Orpel, Kazię Drebot, Marię, Mariana, Bernarda Pawlik; Zygmunta Konrady, Waldemara Jagłę, Anielę, Franciszka Szychowiak, Katarzynę, Piotra Konrady; Mariannę, Wojciecha Jagłów, Julię, Franciszka Kuczkowskich, Różę, Mariana, Franciszka Teodorczyków, Jadwigę Hoffman, Helenę Konrady, Stefana Gniazdowskiego; Helenę, Mariannę, Władysława Szymczak, Marię, Antoniego Chałupniczak, Damiana Andrzejewskiego, Annę, Weronikę, Stanisława Głód, Agnieszkę, Jana Drukarczyk; Władysławę, Władysława, Kazimierza, Annę, Marszałek, Józefa Marcinka, ++ z r. Marszałków i Maćkowiaków; Franciszka, Agnieszkę, Łukasza Zawieja; Ignacego, Marię Opiła, ks. Józefa, Agnieszkę, Marka, Franciszka, Marię, Andrzeja Sowińskich, Katarzynę, Piotra Wałęsów; Romanę, Helenę, Krzesława, Eugeniusza Kałmuckich, Czesławę, Czesława, Ryszarda Gościniaka, ++ z r. Golów, Gościniaków, Piecyków, Kałmuckich, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka, ks. Stefana Kałmuckiego; Zygmunta Wojciechowskiego, ++ z r. Orpelów i Wojciechowskich; Joannę, Kazimierza, Stanisława Orpel, Jadwigę, Pawła, Adama Naumowicz; Marię, Praksedę, Józefa, Jana, Stanisława Klauzów, Agnieszkę, Władysława, Jana Rybów; Barbarę, Mariannę, Józefa, Jana, Halinę Masłowskich, Stefanię, Jana Klinik, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; dusze w czyśćcu cierpiące.

Koźminiec - g. 9,30

+ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, Ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzące z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę i Zygmunta, dziadków Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra i ++ z r., ks. Wojciecha Pawelczaka, ks. Mieczysława Posmyka, ks. Andrzeja Echausta, ks. Czesława Majorka; Eugeniusza Cierniewskiego, ++ z r. Cierniewskich i Pocztów; Eleonorę, Józefa, Stanisława, Magdalenę, Jakuba, Czesławę Jankowskich, Mariannę, Stefana, Agnieszkę, Franciszka Kajów i ++ z r.; Agnieszkę, Jana, Stanisława, Franciszka, Józefa Matuszkiewicz, Marię, Teofila, Stanisława Wittek, Agnieszkę, Wincentego, Marię, Franciszka Kuropka, Teresę Felisiak, Kazimierza Giel, Annę, Stefana Cichych, Marię, Władysława, Jana Keller, Józefa Franka, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Józefa, Stanisława, Marka, Piotra Rosik, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Kazimierza Kujek, Kazimierę, Jana Droszcz; Helenę, Franciszka Wolniewicz; Helenę, Władysława, Zygmunta, Eugeniusza, Czesława Frąszczak; Stefana Marciniaka, Teresę, Jana Pulikowskich, Petronelę Walendowską; Wandę, Czesława Kozal, Władysława, Stanisławę Gęstwa, Eugeniusza Dymowskiego; Helenę Szulc; Teresę, Wacława Perek, Agnieszkę Matysiak; Mieczysława Kaczmarka i ++ z r.; Sylwestra, Sylwestra Mikołajczaków, Helenę, Janinę, Franciszka, Hipolita Wawrzynowicza; Franciszka, Mariannę, Elżbietę Klimek, Piotra, Józefę Zemskich, Ewę, Franciszka, Stefanię, Mariana Lisów; Antoninę, Józefa, Jana Kmiecik, Teresę, Romanę Grzesiak; Franciszka, Zofię, Józefa Panek, Teresę, Stanisława, Tadeusza Winieckich, Marię, Adama Jackowiak; Mieczysława, Franciszkę, Teodozję, Piotra Milewskich, Marię, Tadeusza Raczkowskich, Ludwika, Jarosława Juskowiak; Bronisławę, Stefana, Wacława Marszałek, Edmunda Biadaszkiewicza; Stefanię, Józefa Jończy, Wiktorię, Bronisława Oleśków; Stanisławę, Mariana Rataj, Helenę, Stanisława Klauza, Agnieszkę, Józefa Rataj, Michała, Jana Osuch; Bolesławę, Jana, Zygmunta Urbaniaków, Krystynę Brocką; Marka Janyszka, Emilię Osuch; Henryka Gościniaka; Jadwigę, Ignacego, Stanisławę, Ignacego Kmiecików, Stanisławę, Stanisława, Elżbietę, Jana Kowalskich; Marcina, Wandę, Franciszka, Jacka Młynarczyków, Ewę Wosiek, Grażynę Jurkowską; Mariana, Halinę, Dorotkę Marciniak, Ignacego, Władysławę Kubiak, Jerzego Gorgonia; Joannę Gajard, Bogdana Paluszkiewicza, ks. Józefa Sowińskiego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Helenę, Edmunda Pocztów, Marię, Stanisława, Władysława, Zdzisława Gradów; Jacka, Stanisława, Mariannę Kubiak, Mariana, Józefa, Katarzynę Kaczmarkiewiczów; Janinę, Czesława, Marka Kokot, Marię, Józefa Nowackich; Marię, Feliksa Pulikowskich; Czesławę, Antoniego, Franciszkę, Jana Krawczyków, Marię, Franciszka Kubów, Mieczysława, Franciszkę, Piotra, Teodozję Milewskich, Marię, Tomasza Raczkowskich; Marię, Andrzeja Kaczmarek, Jana, Joannę Jakubek; Mariana, Czesława, Marię Bzik, Weronikę, Marię, Michała Michalskich; Krystynę, Jana Bielarz; Ignacego, Mariannę, Kazimierza, Helenę, Edmunda Dylewskich, Urszulę Kościelną, Mariana, Józefę Kubiak, Franciszka, Różę, Mariana Teodorczyków, Kazimierę Więciak, ks. Ludwika Mikołajczyka; Janinę, Władysława, Jana Koperniaków, Małgorzatę Krzyżaniak, Elżbietę Łuczak, ++ z r. Gembali i Koperniaków; Czesława Włodarczyka, Czesława Orpel; Stanisława, Katarzynę Szlachta, Jana, Helenę Karmelskich; Krystynę, Mariana Matuszak; Jacka Lisa, Bolesławę, Mariana Kawała, Pelagię, Franciszka Marciniak, Stanisławę, Stefana Kawała; Romana, Mariannę Tuźnik, Bronisława, Helenę Wróbel, Antoniego Stelmacha; Bolesławę, Jana, Mikołaja, Zygmunta, Mariana Urbaniaków, Henryka Gościniaka, Kazimierza Szymczaka; Wojciecha, Marię Tatara, Helenę, Ignacego, Barbarę, Marcina Borowczyk, Zygmunta, Ryszarda, Adriana, Karola Borowczyk, Stanisława Kryś, Marzenę Osuch; Wiktorię, Stanisława, Leona, Jana, Kazimierę, Bożenę Droszcz, Franciszka, Ewę Lis, Eugenię Tomasik; Zofię, Stanisława Kowalewiczów; Elżbietę Szwałek, Kazimierę, Józefa, Roberta Baszyńskich; dusze w czyśćcu cierpiące.

Nowa Wieś – g. 11,oo

+ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, Ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzące z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę i Zygmunta, dziadków Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra i ++ z r., ks. Wojciecha Pawelczaka, ks. Mieczysława Posmyka, ks. Andrzeja Echausta, ks. Czesława Majorka; Weronikę, Stanisława Wikarych, ks. Józefa Sowińskiego, ++ z r. Sowińskich, Wikarych, Kmiecików, Kolendów; Marię, Stefana Panek, Józefę, Jana Orpel, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Krzysia, Rafała, Jadwigę, Marka Szkudłapskich, Jana, Jadwigę, Zygmunta Bukowskich, Teresę Włodarczyk; Kazimierę, Antoniego Teodorczyk, Różę Wyzuj, Kazimierza Kasałkę, ++ z r. Teodorczyków; Stanisławę, Józefa, Józefa, Magdalenę, Władysławę Orpel; Rafała, Krzysia, Jadwigę, Marka Skudłapskich, Jadwigę, Stanisława Stasików, Katarzynę, Edmunda Staniewskich, Annę, Feliksa Maćkowiak; Pelagię, Franciszka Głodów, Mariannę, Jana, Wandę Kanickich i ++ z r.; Stanisława, Annę, Jana Szczepaniaków, Sławomira Sztudera, Mariannę, Wawrzyńca Wojtkowiaków i ++ z r.; Stanisławę, Jana Widerów; Józefę, Alfonsa, Ignacego Cerekwickich, Franciszkę, Jana Gabrelczyków, Martę, Teresę, Franciszka Roszaków, Stanisława Zajączka, Helenę, Edmunda, Jadwigę, Wincentego Biernackich; Irenę Duda, Marię, Edwarda Tomczak, Mariannę, Władysława Wałęsa; Henryka Gęstwa, Zofię, Czesława, Władysława Glinkowskich; Stefana, Jana, Jadwigę Bukowskich, Jana, Agnieszkę Bugzelów; Zofię, Józefa, Franciszka, Annę, Franciszka Panków, Władysławę, Władysława, Annę, Kazimierza Marszałków; Jana, Stanisławę, Gertrudę Lisów, Katarzynę, Franciszka Kaczmarków i ++ z r.; Walentego, Jana, Stanisławę Głód, Ludwika, Juliannę Skórzybut, Beatę Wiertlewską; Mieczysława, Halinę, Włodarczyk, Marię Adamkiewicz; Janinę, Edmunda Piorunek, Wincentego, Stanisława, Jadwigę, Stanisława Szyszka; Zofię, Czesławę, Jana, Tadeusza Talarczyków, Józefa Borowczyka; Annę, Władysława Berlak, Jarosława Oleśków; Kazimierza, Annę, Antoniego, Edwarda, Stanisława Wojtkowiaków, Antoninę, Czesława, Stanisława Bałów; Danutę Ostrach, Stanisława, Stefana, Władysława Wojtkowiak, Mariana, Joannę Kraszkiewicz, Ewę Jackowiak; Weronikę, Stanisława Głód, Annę, Teodora, Marię Kęsy, Katarzynę, Franciszka Wasiewicz; Leona, Marię, Leona Woźniaków, Marię, Michała, Mariannę, Kazimierza, Janusza Jankowskich, Franciszka, Rozalię, Bronisław Kubiaków; Katarzynę, Stanisława, Telesfora, Krystynę, Bazylego Szychowiaków, Grzegorza, Aleksandra Drela, Mariannę, Jana, Kazimierza Bestrych, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Sewerynę, Mariana Rataj, Tadeusza Kęsy i ++ z r.; Katarzynę, Jana, Annę, Stanisława Szczepaniak, Mariannę, Mieczysława Rybków, Marię Talarczyk, Sławomira Sztudera, Kazimierza Kasałkę; Franciszkę, Franciszka, Zygmunta Wolniaków; Wandę, Henryka, Zygmunta Mikołajczaków; Grzegorza, Adriana, Stanisławę, Franciszka Poterków, Joannę, Antoniego Teodorczyków; Marię, Marię, Franciszka Maciejewskich, Franciszkę, Stanisława Sowińskich, Helenę, Stefana Iberhan; Marię, Stanisława, Henryka Kocików, Agnieszkę, Józefa, Antoniego Kaczmarków, Helenę Wichłacz, Eryka Lange, Kazimierę Roszak, Stanisława Kaczmarka, Wacława Jakubka, Bronisławę Organista; Stanisława Zajączka, Katarzynę, Franciszka, Czesława, Stanisława Talarczyków, Jana, Rozalię Orpel, Janinę, Kazimierza Bujakiewicz, Mieczysława, Mirosława Reszel; Stanisława, Ludwika, Magdalenę, Stefana Krawczyków, Jana, Janinę, Janka, Ryszarda, Marię, Wójcików, Jana, Teresę Michalaków, Franciszka, Marię, Stanisława, Franciszka, Janka Wałęsów, Stefanię, Adama Dudek, Irenę, Zygmunta, Tadeusza, Grzegorza Knulów, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Jadwigę, Janinę, Antoniego Kubiaków, Janinę, Kazimierza Burczyków; Józefa Gęstwę, Bronisławę, Antoniego Owieśnych; Irenę Duda, Annę, Władysława Szyszków, Jadwigę Glinkowską, Stanisławę, Henryka Dyndas, Zbigniewa Wujca, Piotra Sikorę; Stanisławę, Jana Andrzejczaków, Jerzego Kraszkiewicza, Marię, Walentego Wikarych, Mariannę, Piotra Marcisz, ++ z r. Wojciechowskich; Henryka Barańczaka, ++ z r. Borowczyków i Barańczaków; Mariannę, Mieczysława Rybków, Antoninę, Czesława Bałów; Stanisława, Jana, Marię, Franciszka, Franciszka Wałęsów; Katarzynę, Romana Garbarczyk, Bronisława Biernata, Roberta Bączyka, Stanisława Krawczyka, Kazimierę, Jana Szyszka, Mariannę, Leokadię, Walentego Orpel, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Joannę, Jana Jakubek, Franciszka, Jana Gabryelczyk; Franciszka, Marię, Franciszka, Stanisława, Janka Wałęsów; Katarzynę, Franciszka Zychów, Kazimierza Zajączka, Stanisława Krawczyka, Kazimierę, Jana Szyszków; Stanisławę, Józefa, Paulinę Duczmal, ++ z r. Duczmali, Kaczmarków, Rybackich, Kasprzaków, Pabichów, Boruckich, Chwaliszewskich, Włodka Juskowiaka i ++ z r.; Marię, Andrzeja Talarczyków, ++ z r. Tyczyńskich, Malińskich, Henryka Barańczaka; Katarzynę, Józefa, Stanisława, Agnieszkę, Józefa Kęsych, Marię, Jana, Helenę, Piotra Wichłacz, Cecylię, Marka Orpel, Jadwigę, Franciszka Płachta, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Zofię, Józefa Ogórek, ++ z r. Frąckowiaków, Ogórków, Gulczów; Benedykta, Stanisławę Gabryelczyk, Małgorzatę Andrzejczak, Pawła, Janinę Byrdek, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Franciszkę, Jana Kmiecików, Cecylię, Ignacego Pabichów, Marcinka Młynarczyka, Halinę Edmunda Szczepaniaków, ++ z r. Kmiecików i Pabichów; Stefanię, Bolesława Rybka, Władysławę, Stefana Stefaniak, Leokadię, Kazimierza Kokot; Hannę, Anielę, Wincentego Kubiak; Annę, Jana, Władysławę Orpel, Helenę, Władysława Waleńskich; Marię, Mariana Krawczyków, Piotra, Stanisława Perzów; Agnieszkę, Antoniego, Franciszka, Marię Lisiaków, Agnieszkę, Mikołaja, Czesława Błaszczyków, Mariannę Duda, Sylwestra Stańka, Józefa Zmyślonego; Jana, Agnieszkę Kęsych, Jana, Annę, Stanisława Szczepaniaków; Stanisława, Marię Talarczyków, Sławomira Sztudera; Marię, Jana Musielińskich, Marię, Józefa Plutów; Jana Nowaka, Juliusza Gorzelannego, ++ z r. Nowaków i Szyszków; Marię, Jana Pabichów, Stanisława Kulińskiego i ++ z r.; Mariana Głoda, ++ z r. Wałęsów, Radziejewskich, Bergmanów; Stanisławę, Henryka Czajka, ++ z r. Orplów i Cerekwickich; Bolesława Orpela, Rozalię, Stanisława Frencel, Stanisława Ulatowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.

.

Liczniki internetowe