Oficjalna Strona Parafii Rzymskokatolickiej

 pw. N.M.P. Królowej Korony Polskiej

w Nowej Wsi.
<---  Kościół parafialny w Nowej Wsi.                           Kościół filialny w Koźmińcu  --->


  Strona domowa
  Kontakt
  Kancelaria paraf.
  Program duszp.
  Porządek Mszy św.
  Ogł. duszpasterskie
  Aktualności
  Kronika parafialna
  Gazetka paraf.
  Rada parafialna
  Grupy duszp.
  Wypominki roczne
  Galeria
  Uśmiech proboszcza
  Kościół online
  Biblioteka
  Warto odwiedzić
  Reg. cmentarza

Dokumenty kościoła i dokumenty papieskie.


AUTOR

TYTUŁ

NR KATAL

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

85 DK
408 DK

KATOLICKI KATECHIZM DOROSŁYCH

653 DK 240 N

KATECHIZM DLA DOROSŁYCH -POLSKA ADAPTACJA KKK

146 DK

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

615 DK

PIERWSZY SYNOD DIECEZJI KALISKIEJ

614 DK

BREVIANUM FIDEI  - WYBÓR DOKTRYNALNYCH WYPOWIEDZI KOŚCIOŁA

87 DK

KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA   O OBJAWIENIU BOŻYM - DEI VERBUM

305 DK

 KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O KOŚCIELE -  LUMEN GENTIUM

352 DK

JAN PAWEŁ II

ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTIFIDELIS LAICI

8 DK  9 DK 447 DK

JAN PAWEŁ II

ADHORTACJA APOSTOLSKAECCLESIA IN EUROPA

452 DK 

JAN PAWEŁ II

ADHORTACJA APOSTOLSKA FAMILIARIS CONSORTIO

647 DK 703 DK

JAN PAWEŁ II

ADHORTACJA APOSTOLSKA PASTOREM DABO VOBIS

257 DK

JAN PAWEŁ II

ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA

450 DK 419 DK

JAN PAWEŁ II

ENCYKLIKA DIVES IN MISERICORDIA

22 DK  48 DK 546 DK

JAN PAWEŁ II

ENCYKLIKA REDEMPTORIS MATER

6 DK 677 DK 681 DK

JAN PAWEŁ II

ENCYKLIKA VERITATIS SPLENDOR

7 DK

JAN PAWEŁ II

ENCYKLIKA SLAVORUM APOSTOLI

14 DK

JAN PAWEŁ II

ENCYKLIKA SOLLICITUDO REI SOCIALIS

684 DK

JAN PAWEŁ II

ENCYKLIKA REDEMPTOR HOMINIS

490 DK

JAN PAWEŁ II

ENCYKLIKA DOMINUM ET VIVIFICANTEM

454 DK

JAN PAWEŁ II

ENCYKLKIKA LABOREM EXERCENS

50 DK

JAN PAWEŁ II

LIST APOSTOLSKI MULIERIS DIGNITATEM

82 DK

JAN PAWEŁ II

LIST APOSTO NOVO MILLENNIO INEUNTE

427 DK 480 DK455 JP

DEKLARACJA PESONA HUMANA

659 DK 706 DK

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

698 DK

KARTA PRAW RODZINY

648 DK

INSTRUKCJA DONUM VITAE

710 DK

INSTRUKCJA DIGNITAS PERSONAE

714 DK

KONSTYTUCJE ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY

484 DK

DYREKTORIUM ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY

485 DK

RATIO INSTITUTIONIS FORMACJA ZAKONNA

464 DK

.

Liczniki internetowe