Oficjalna Strona Parafii Rzymskokatolickiej

 pw. N.M.P. Królowej Korony Polskiej

w Nowej Wsi.
<---  Kościół parafialny w Nowej Wsi.                           Kościół filialny w Koźmińcu  --->


  Strona domowa
  Kontakt
  Kancelaria paraf.
  Program duszp.
  Porządek Mszy św.
  Ogł. duszpasterskie
  Aktualności
  Kronika parafialna
  Gazetka paraf.
  Rada parafialna
  Grupy duszp.
  Wypominki roczne
  Galeria
  Uśmiech proboszcza
  Kościół online
  Biblioteka
  Warto odwiedzić
  Reg. cmentarza

Biuro Parafialne: czynne od poniedziałku do

piątku bezpośrednio po mszy św. w Nowej Wsi.

Chrzest.

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii:
w kościele w Nowej Wsi - I niedziela miesiąca i IV sobota miesiąca
w kościele w Koźmińcu - II sobota miesiąca
Wymagane dokumenty:

- akt urodzenia dziecka;
- świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców (jeśli ślub był poza parafią);
- dane chrzestnych (data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, zawód);
- zaświadczenie dla chrzestnych spoza parafii-(można je dostarczyć później).
Do godności chrzestnych może być dopuszczona ta osoba, która ukończyła szesnaście lat, przyjęła sakrament bierzmowania i jeśli żyje w związku małżeńskim, to jest to związek sakramentalny oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (por. kanon 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego)

***********************************************

Małżeństwo.

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty;
- świadectwo chrztu i bierzmowania (o ile te sakramenty były przyjęte poza parafią);
- świadectwo ukończenia nauki religii (kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego);
- potwierdzenie odbycia kursu przedmałżeńskiego;
- świadectwo o odbytym poradnictwie rodzinnym.
- dla małżeństwa konkordatowego dokumenty z USC (są ważne 6 miesięcy);
- dane świadków małżeństwa: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; data, miejsce wydania i numer dowodu osobistego; adres zamieszkania, zawód.

Należy zgłosić się trzy miesiące wcześniej w parafii, w której ma być zawierane małżeństwo (może to być, według prawa kościelnego, parafia narzeczonej lub narzeczonego)-powyższe dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej w czasie zgłaszania chęci zawarcia sakramentu małżeństwa.

Na pierwsze spotkanie (spisanie protokołu) proszę się umówić - najlepiej telefonicznie 505 769 020.

***********************************************

Pogrzeb.

Wymagane dokumenty:

- karta zgonu
- akt zgonu z USC (do wglądu);
- zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (jeśli były udzielone poza parafią);
- deklaracja dysponenta grobu.

.

Liczniki internetowe