Oficjalna Strona Parafii Rzymskokatolickiej

 pw. N.M.P. Królowej Korony Polskiej

w Nowej Wsi.
<---  Kościół parafialny w Nowej Wsi.                           Kościół filialny w Koźmińcu  --->


  Strona domowa
  Kontakt
  Kancelaria paraf.
  Program duszp.
  Porządek Mszy św.
  Ogł. duszpasterskie
  Aktualności
  Kronika parafialna
  Gazetka paraf.
  Rada parafialna
  Grupy duszp.
  Wypominki roczne
  Galeria
  Uśmiech proboszcza
  Kościół online
  Biblioteka
  Warto odwiedzić
  Reg. cmentarza

Parafialna Rada DuszpasterskaCele i zadania Rady Duszpasterskiej są następujące:

- Rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej.

- Poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają               się we wspólnocie parafialnej.

- Przygotowanie sposobów przeżywania i obchodzenia               uroczystości parafialnych.

- Troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne.

- Ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni               skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi               chrześcijanami, świadkami wiary.

- Wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwo -milczącej apostazji- (nowa              forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu.

- Przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego              w oparciu o program diecezjalny.

- Informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń              i spotkań Rady.


Struktura i posiedzenia Rady:

- Rada powinna się spotykać co miesiąc. Comiesięczne spotkania              zabezpieczają żywotność i skuteczność działania.

- Radzie przewodniczy proboszcz. On zwołuje jej posiedzenia i razem              z Sekretariatem ustala ich program.

- Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym              i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim.

- Sekretariat Rady składa się z trzech osób. Zespół sekretariatu              sporządza protokoły z posiedzeń; zbiera od członków Rady sprawy,              wnioski, propozycje do programu najbliższego posiedzenia
             i przedstawia je proboszczowi; prowadzi archiwum; opracowuje              tekst komunikatu z posiedzenia Rady, który po aprobacie              proboszcza powinien być podany do wiadomości parafian.

- Członkostwo w Radzie trwa pięć lat i może być poszczególnym              członkom przedłużone. W przypadku zmiany proboszcza lub jego              śmierci kadencja Rady kończy się z chwilą objęcia urzędu przez              nowego proboszcza, który powołuje nową Radę.

Skład personalny Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 

Sekretariat Rady:

Renata Wolniewicz;

Renata Zajączek;

Damian Kaczmarek;

 

Członkowie:

Ireneusz Juskowiak;

Zbigniew Marciniak;

Joanna Namysł;

Damian Orpel;

Henryk Szkudłapski;

Jan Szwałek;

Irena Talarczyk;

Halina Wałęsa;

Krystyna Wałęsa.

.

Liczniki internetowe