Oficjalna Strona Parafii Rzymskokatolickiej

 pw. N.M.P. Królowej Korony Polskiej

w Nowej Wsi.
<---  Kościół parafialny w Nowej Wsi.                           Kościół filialny w Koźmińcu  --->


  Strona domowa
  Kontakt
  Kancelaria paraf.
  Program duszp.
  Porządek Mszy św.
  Ogł. duszpasterskie
  Aktualności
  Kronika parafialna
  Gazetka paraf.
  Rada parafialna
  Grupy duszp.
  Wypominki roczne
  Galeria
  Uśmiech proboszcza
  Kościół online
  Biblioteka
  Warto odwiedzić
  Reg. cmentarza

Parafialna Rada Ekonomiczna

Parafialna Rada Ekonomiczna - jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Członków Rady wybiera proboszcz. W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie współpracować z proboszczem, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych. Proboszcz po ustaleniu składu Rady, przedstawia go Kurii Diecezjalnej do zatwierdzenia. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego zebrań, jego zastępcę oraz sekretarza. Proboszcz w porozumieniu z przewodniczącym zwołuje posiedzenia Rady, określa ich porządek i w nich uczestniczy.

Proboszcz jest zobowiązany przedstawić Radzie:

- zamierzenia dotyczące nowych inwestycji oraz remontów, konserwacji, napraw obiektów parafialnych, a także wspólnie naradzić się, w jaki sposób zostaną zgromadzone środki na ich realizację, komu zostaną zlecone prace wykonawcze, kto będzie czuwał ze strony parafii nad poprawnością ich wykonania

- ofiary, darowizny oraz inne dobra złożone przez wiernych i inne podmioty na rzecz parafii najpóźniej w ciągu pół roku po ich złożeniu.

Chociaż Rada nie może zobowiązywać proboszcza w podejmowaniu decyzji, powinien on liczyć się z jej głosem. Z każdego posiedzenia sekretarz Rady powinien sporządzić protokół, który, po przejrzeniu przez proboszcza, pozostanie w archiwum parafialnym. O najważniejszych sprawach z posiedzeń Rady należy powiadomić parafian w ogłoszeniach parafialnych.

Kadencja Rady trwa pięć lat i może być przedłużona. W przypadku zmiany proboszcza lub jego śmierci kadencja Rady kończy się z chwilą objęcia urzędu przez nowego proboszcza, który powołuje nową Radę.

 

Skład personalny Parafialnej Rady Ekonomicznej:

 

Przewodniczący: p. Henryk Szkudłapski (Nowa Wieś) 
z-ca przewodniczącego: p. Stanisław Rataj (Koźminiec),
sekretarz: p. Lucjan Zmyślony (Budy),


Członkowie:
P. Chałupniczak Tadeusz (Polskie Olędry)
P. Kaczmarek Janusz (Nowa Wieś),
P. Matuszkiewicz Paweł (Koźminiec),
P. Panek Jerzy (Nowa Wieś),
P. Pulikowski Ferdynand (Koźminiec),
P. Zajączek Andrzej (Budy),
P. Zmyślony Henryk (Wyki).

.

Liczniki internetowe